Monday, November 23, 2020
Home COLUMNS Tsokaci Cikin Wannan Rayuwar Ta Mu

Tsokaci Cikin Wannan Rayuwar Ta Mu

'Tsokaci Cikin Wannan Rayuwar Ta Mu'. Ko wane ranar Juma'a... za mu gutsuro maku kadan daga cikin al'amura da su ka shafi rayuwa a yau

Tabdi Jam

Tabdi Jam! na Umar S Gwani

Tabdi Jam! na Umar Saleh Gwani A tunani ko a hasashena, na yi zaton matsayina da kuma wadatata sun isa a ce Ina da 'yar...
DON’T MISS OUT!
Subscribe To Newsletter
Be the first to get latest updates and exclusive content straight to your email inbox.
Stay Updated
Give it a try, you can unsubscribe anytime.